Ladder borgen

Bepaalde werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd door gebruik te maken van een ladder. De redenen hiervoor kunnen divers zijn. Het kan zijn dat het dak alleen via een ladder te bereiken is of het gebruik van andere mogelijkheden (steiger of hoogwerker) veel kosten met zich meebrengen. Het gebruik van een ladder is echter niet zonder risico. Jaarlijks vinden er nog steeds veel ongelukken ten gevolge van het gebruik van een ladder plaats. Vaak met zware en soms fatale verwondingen. Een ladder borgen is dan ook vanuit regelgeving verplicht. Als u een ladder gaat gebruiken is het belangrijk dat u deze veilig kunt gebruiken. De risico’s bij het gebruik van een ladder zijn:

 • Omvallen
 • Omwaaien
 • Onderuit schuiven
 • Zijdelings wegglijden

Vanuit wetgeving is het vanaf 2006 verplicht om bij professioneel gebruik van ladders deze te borgen. Maar ook voor particulieren is het borgen van een ladder zeer aan te raden. Het advies bij het gebruik van een ladder is dan ook om een ladderborger te gebruiken.

Ladder vastzetten aan de dakgoot

De ladderborger maakt het mogelijk om uw ladder op een veilige manier te bevestigen aan een dakgoot. Er zijn voor het bevestigen van een ladderborger echter wel een aantal belangrijke aspecten waar u rekening mee dient te houden:

 • Zet de ladder op een vlakke niet gladde ondergrond , is dat niet mogelijk zorg dan voor een goede basis aan de onderkant door bijvoorbeeld een laddermat te gebruiken;
 • Zorg dat de ladder niet bij een deur of raam wordt neergezet. Als het niet mogelijk is om de ladder op een andere plek neer te zetten, zorg dan dat de deur of het raam gezekerd is. Hierdoor kan deze niet per ongeluk worden geopend;
 • Zet de ladder onder een hoek van 65 – 75 º tegen het te beklimmen object;
 • Controleer de ladder op stabiliteit voordat u deze gebruikt;
 • De ladder moet minimaal 1 meter boven de dakgoot uitsteken;
 • Verzekert u zich ervan dat de dakgoot draagkrachtig en stevig genoeg is;

Als u deze controles heeft uitgevoerd kunt u de ladderborgers bevestigen op de wijze zoals deze in de handleiding beschreven staat. Wij adviseren u dan ook om de handleiding vooraf goed door te nemen.

Belangrijke veiligheidsaspecten bij het borgen van een ladder

Omdat wij er zeker van willen zijn dat u zich bewust bent van de veiligheidsaspecten die van belang zijn bij het borgen van een ladder, zetten wij deze nogmaals voor u op een rijtje:

 • De ladderborger moet altijd op de rand van de dakgoot liggen
 • De ladderborger moet altijd tussen twee treden worden geplaatst
 • Gebruik altijd twee ladderborgers
 • De ladderbomen moeten altijd tegen de dakgoot steunen
 • Gebruik de ladder altijd conform de gebruiksaanwijzing
 • Gebruik altijd een Arbo goedgekeurde ladder

Lees meer over regelgeving rond het gebruik van een ladder

Indien u alle veiligheidsaspecten in acht neemt kunt u veilig gebruik maken van een ladder.